PREJELI SMO BONITETO OCENO A+


S ponosom sporočamo, da smo s kvalitetnim delom v preteklem pridobili BONITETO OCENO A+.

To pomeni, da smo zaupanja vredno podjetje, saj v preteklih letih in sedanjem obdobju nismo imeli  finančnih težav.

Bonitetna odličnosti nam pomaga pri doseganju verodostojnosti in zaupanja pri kupcih. Pridobljena bonitetna ocena in s tem povezana finančna stabilnost družbe je zagotovilo vsem kupcem športne opreme, da smo resni in dosledni pri izpeljevanju našega poslanstva = opremljanja telovadnic z drobnimi športnimi pripomočki. Boniteta je odlična garancija za sklepanje poslov in sodelovanj v tujini, kjer je velika stopnja zaupanja in kredibilnosti med partnerji še večjega pomena.

Veseli smo, saj se z boniteto odličnosti uvrščamo v sam vrh populacije v Sloveniji, v zgornjih 5% najbolj uspešnih ter kredibilnih in zanesljivih subjektov za upnike. Metodologija določanja ocene temelji na podatkih, ki jih na dnevni ravni zbira ter posodablja podjetje Company Wall Business.

Osrednji kazalci pri določanju bonitetne ocene so sledeči: čista donosnost sredstev, koeficient obračanja sredstev, zadolženost, plačilna sposobnost, kreditna izpostavljenost in servisiranje dolga. Obdobje ocenjevanja za oceno bonitetne odličnosti je vedno celotno poslovno leto. Predmet ocenjevanja so vsi profitni poslovni subjekti razen zavarovalnic in bank.

Bonitetna ocena A+ je prva stopnička k popolni zbirki bonitetnih ocen. Prepričani smo, da bomo v prihodnjih letih osvojili še ostale lovorike.